Anna Luňáková: Vždycky se ptej, čí je to příběh

neděle 21. ledna 2024


Anna Luňáková (* 1993) tvoří písmem, divadlem, pohyblivým obrazem i zvukem. Dokončuje doktorát na filologickém oboru FF UK, spolupracuje s Divadlem Continuo a dalšími tvůrčími skupinami jako je Herons Vector či Nothing Is A Problem Here. Knižně publikovala prózu Tři!, básnickou skladbu Jen ztratím jméno, knihu pro mladé čtenáře Atlas Babiček, překlad Dopisu pro D. André Gorze, či sestavila pro revue Prostor antologii Pandezie. V roce 2024 chystá k vydání další básnickou skladbu. V revue Prostor pracuje jako editorka. V současnosti je předsedkyní Asociace Spisovatelů.


Anna Luňáková bude v pondělí 22. ledna 2024 od osmi hodin večer vystupovat v pořadu Poezie Za školou, který v klubu Za školou v Praze-Bubenči v Uralské 6 spolupořádá Nedělní chvilka poezie.CZ.


(Fota: Amira Al-Sharif a autorský fotogram Anny Luňákové)Nečekaný výtrysk života

jako když květ v říjnu

neprosí o slitování

ale má soucit se životem

a tomu se zrovna nic nechce

leda válet se po mechu


a my budeme mít život a budeme mít psa

a malé čerstvě zasazené stromky

a bude nám jedno že nebe hoří

poladíme vlastní polnice

a vyrazíme znova do útoku

proti tlaku a času

proti opakování

a bude to naše poledne

naše claire de lune

neuvázneme na mělčině nudy

protože kostým mořských pan

jsme oblékli jen jednou

stejně jako jedna slza byla pravá

a ostatní jen déšť

tanec vody odkvetlé růže

obyčejný říjen

na klavír se nakonec naučí hrát všichni

ale mořským koníkem neumí být nikdo


nehmitej nepropínej

z čeho pláčeš?

na základě čeho se směješ?

kdo má nad tebou moc?

jdeš tam kam se díváš

neohlížej se

neočekávám že přijdeš bez minulosti

čas je náš přítel

ten vždycky poběží s námi

na klavír se nakonec naučí hrát všichni


Vždy se nejdřív ptej: čí je to příběh?


třeba Hádes ten žádné hleny nemá

jenom lebku

tak nastartuj kopnutím

zamrzlý motor bohémy

ať zase umíráme ve stylu

v zapraných prostěradlech cizích Marií


Vždycky se ptej, čí je to příběh.


když listí tančí v podzimním stínu

babičky radívaly: ach pozor

dej pozor na černé oči

a dej pozor i na oči modré

je v nich voda utopíš se

a hnědé oči krav se lesknou

jako tretky z karnevalu

štěstíčko za 10 Kčs

ne možná dcero dej pozor na oči vůbec

no jo oči oči

podívejte jak listí tančí v podzimním stínu!


jemné trhnutí horní polovinou těla

klaním se sídlišti

v bílé nekompromisnosti stínů

protože slunce dává tmu tím

jak bere světlo


pro jednou zas

namáčet zelený inkoust


každý začne být v jistou chvíli rád

že ještě může být naživu 

směšně krátký život Wolkerův

visí nad každým nádechem

jako vykřičník


každý začne v jistou chvíli milovat sídliště

kde v nekompromisnosti slunce

dává tmu tím že bere světlo


pro jednou zas

objevit hranici

u které nelze říci Teď!

tahle vlna nás přece trápila odevždy

fakt že svět je hotový

rukopis odevzdaný

a internet plný 90tek


snad jsme zapomněli na píseň volavek?

stopu přece nelze

odložit na později


piš verše jako:

bolestná krajino v hávu nevěstinném

jak blahosklonně připomínáš smrt

i když jen nasněžilo

a ty cítíš

že teplo pomalu ale jistě odchází

z každého hořícího těla

a nic víc