Ondřej Krystyník: Farnost potřebuje, aby se někdo postaral o květiny

neděle 24. prosince 2023


Ondřej Krystyník se narodil (* 1993) v Mariánských Lázních, žije v Brně. Vystudoval anglický jazyk a literaturu na FF MU. Knižně publikoval v básnické antologii Pandezie (2021) a na podzim 2023 mu vyšla v nakladatelství Větrné mlýny v edici Mlat první básnická kniha Dům U Orobinců. Je vítězem ceny publika Drážďanské ceny lyriky 2020.


(Foto: edice Mlat, Větrné mlýny)
Hobiti ze sídliště


Starý Toby se stal příchutí

elektronických cigaret

(směs nelze zapálit, pouze nahřát).


Láska ke všemu rostoucímu

se odbývá u pokojových květin.


Nabídka sýrů je nepřekonatelná!

Ale prostý život

již slavit nemůžeme.


Výprava 


"Farnost potřebuje, 

aby se někdo postaral o květiny,"

zadává biskup hlavní úkol.

Stanovují společenstvo,

určují vrchního konevníka. 

Chrabrá paní Lavičková, 

hrdinný pan Husárek;

dobrodružství již může začít.


Je třeba nových sazenic

a zahradníka vyslechnout;

zlé jsou ty časy, jež nepřejí

úspěch záměrům rostlin. 

Pod místní vlajkou sbírá

družina úspěch za úspěchem,

u čaje s vervou

vše prohovořívá.


Je snadné v tom hledat komedii

a mnohem těžší vidět jejich svatost.

Ani já, ve víře poučený,

to do důsledků nesvedu.

Atributů si tak aspoň hledím 

jak jim je přisoudí ikonopisci.

Konve a nůžky - nástroje

díla skutečně velikého.


Přesun


V noci slyším projíždět vlaky -

na válku nelze nemyslet. 

V takovém vagonu

by mě jistě přistihla.


Průvodčí jateční pistolí

děruje jízdenku,

přeje šťastnou cestu,


odchází na kontrolu

dalšího prázdného kupé.


Z receptáře


Každé město potřebuje

v ulicích vážné řádové sestry;


i když je potkáš po setmění,

náhle je stejně jak za dne.


Jsou špetkou soli, bez níž 

na moučník

těsto chřadne.


Otázka vyznání 

Anně Štěpánkové 


K čemu přirovnat  

vůni farní zahrady?


Ve školce bývalo hřiště -

to mě napadá první.


Hned poté 

psychiatrická léčebna.


Když nořím ruce do hlíny,

jsem si už jistý,


že právě tam -

v církvi dětí a bláznů -

je mé místo.


Schizma


Hrával jsem si s kamarádem

u kaple Panny Marie Sedmibolestné.


Na římse jsme tam jednou

našli v komínku vyskládaných

dvacet korun


a jistěže nás napadlo:

Vzít si je? Nevzít?


Řekl jsem tehdy:

"Já v Boha nevěřím,

ale tohle dělat nebudu."


On na to: "Já věřím,

ale klidně si je vezmu."


Potom jsme zase utichli,

oba zbožnější

než ten druhý.


Stupně svěcení


Nejradši značím dokumenty

fialovou barvou -

jsou pak jak z kostela

o Bílé sobotě -


snad abych posvětil

svou nouzovou obživu

(jen aby bylo na špek,

cukr a kávu).


Snažím se však marně:

opravdu nebeskou

je na mé práci

jen chvíle,


kdy paní uklízečka

vytře záchody

a od recepce

až do šaten


vůně saponátu

prokypří vzduch.


Dlážděná modlitba


Vezou mě na rentgen

přes dlážděná slova

"Regina caeli,

ora pro nobis" -
a já zrovna dnes

na ta místa naléhal,

"Pane, pomoz.

Sprav, co spravit lze
a bude-li třeba,

překroč i hranice

mé vlastní vůle,

ač tak nečiníš rád."
A do vrabců

jak když střelí:

snadno se volá do výšin,

hůře pak nasedá v sanitu.
Královno nebes,

modli se za nás,

kdo máme srdce plná

neuvážených přání.


Žabomyší příměří 


Nestranná půda střežená 

svobodnou veveří gardou

hostí dnes v noci smírčí stůl,

kde carevna Žbluněva naslouchá 

promluvě kancléře Třískodrva,

jenž, škrabaje se ve vouscích, 

vysvětluje svůj návrh:


"...a pointou té pohádky je,

že se princezna musí překonat

a políbit něco tak škaredého

jako ropucha, aby jí pokvetlo štěstí.

Podobně krysy v jiných příbězích

zosobňují zbabělost,

zrádcovství a záškodnictví.


Nelze zapomenout na mnohé -

a to ze strany vaší i naší - 

které při pokusech usmrtili

žilnatým hrotem jehly,

či skalpelem na pitevním stole

pro poučení svých mladých.

Rozumíte mi už?


A po vší té bolesti a žalu

ještě ta drzost použít nás 

jako příměr 

pro zbytečné rozepře..."


Carevna pozorně poslouchá.

Námitek nemá žádných.


"S přihlédnutím k těmto poznatkům,"

odvětí pomalu, s rozvahou

a vojenský doprovod

v obojích barvách

napjatě zadrží dech.


"...se opravdu domnívám,

že bude moudré,

když mezi sebou

složíme zbraně.”