František Hrubín: Rybník Hejtman

středa 13. prosince 2023František Hrubín

Rybník Hejtman


Tak slunný, rozlehlý život před sebou mít

jako tvá hladina, na níž prostíráš klid

oblohy slavnostně vzduté, blankytu plný!


Šum borů jako by rozlil němé své vlny

až k srdci hájoven, veslem zdvižený hlas

tvé hloubky zamlklé hned se navěky ztiší,

jako je bez ozvěn ševel vlaštovčích výší.


Rybníku Hejtmane, parku staletý val,

Listnaté roubení, plodnou hloubku ti dal

člověk, jenž nezaspí nikdy jitra tvá paví,

člověk, jenž k dílu se prostě, bez fanfár staví,

bez kouzel jako on toužím najednou žít,

ať staré smutky se ozvou zalkáním žluvím,

cítím, že bavždy uř stejnou řečí s ním mluvím.


Jako ty vlastních vod nikdy nebudeš syt,

člověk syt nebude nikdy holého žití,

ať v mlhách ztrácí se, ať se na slunci třpytí

a jako ovládl živel země a vod,

i život ovládne, z jeho hladiny zmizí

mdlý bludičkový svit, z hlubin s mrtvými

slizy

zdvihne dno úrodné, život aby se z nás

rozlil a obzíral slunný, pokojný čas.
(Cit. z: Hrubín, František. Ze sbírky Můj zpěv,
1. vydání Praha: Československý spisovatel, 1969)