Christian Futscher: Schválností k radosti

středa 23. srpna 2023


Christian Futscher

Schválností k radosti


Z čiré schválnosti

Jsem pánovi nastavil nohu

Načež zakopl

A natáhl se jak dlouhý tak široký

Musel jsem se smát

Načež pán ještě vleže

Vytáhl bouchačku

A našil mi pár kulek do hlavy - - -

Od té doby žiji

S pár dírami v hlavě

Jimiž někdy krásně

Vítr pohvizduje
(Cit. z: Futscher, Christian. Květy krve.
Přeložil Ondřej Buddeus.
Nakladatelství Petr Štengl, Praha 2010.)