Michaela Velčková: Je to na dosah...

pondělí 17. července 2023Michaela Velčková

***


je to na dosah


otvára sa tôňa močarísk a hlbokých vôd


plavecké okuliare pripravené

svižný podrep pred skokom 


pod vodou sa strácajú rozmery

rozpité do horúčkovitých oblúkov


na brehu sa váľajú hrdzavé barely


a kosti tých


ktorí sa vynorili 

príliš skoro
(Cit. z: Velčková, Michaela. Z rukopisu)