Václav Maxmilián: Tam nahoře mezi borovicemi je hlavní město všech ptáků

neděle 30. dubna 2023

Václav Maxmilián (* 1987) pracuje jako redaktor literárního měsíčníku Host, vyučuje na Masarykově univerzitě a Fakultě výtvarných umění VUT. Vydal básnické sbírky Meziměstí (Host, 2016) a Pobřeží (Protimluv, 2019) a je také autorem knižní studie o estetice Marcela Prousta Rozeznění času (Host, 2021). Přítomné básně pocházejí z rukopisného souboru nazvaného Křik ptáků. Žije v Brně.

(Foto Radim Dibdiak)


oceány už opět nemají jména

nahoře na kopci rostou borovice

čisté skoro rudožluté listí jinanů

ptáci létají okolo skleněných mrakodrapů

mezi nimi kostra ztracené budovy

suť a vyhořelé kostřiště

vše od kachliček přes patník po kliku u dveří

vložil člověk do celku aby to spojil s ostatními 

za vším je alespoň jedna lidská ruka

hlasy a kroky zmizely a otevřely ústa hromady popela


nová přízemní budova vypadá jako galerie 

ve stovce pater pod zemí se pěstují rostliny a

chovají zvířata a na obrazovkách jedou 

v nekonečné smyčce záběry nebe a oceánu a stromů

na střeše toho nízkého domu je trávník 

plný čerstvých vran vysázených jako nová instalace


silný kořen proděravěl poslední 

čtverečný kilometr čerstvého asfaltu

ze zídky padají ostré odštěpky jako

lístky z pomerančových keřů


čím víc se smráká tím hlasitější je

křik ptákůzačneš tím, že odejdeš na záchod dobře za sebou 

zamkneš a otevřeš okýnko

krajina se mění za chvíli budete u přejezdu

zahodíš z okýnka cigaretu potom vytáhneš 

z kapsy pas i místenku obě roztrháš a kousky necháš 

padat do záchodu 

postavíš se před zrcadlo na košili ustřihneš rukávy

vousy i vlasy shodíš dolů náušnici nasadíš do 

druhého ucha obrátíš bundu červenou stranou ven 

čepici stočíš a nasadíš ji jinak nakonec vyměníš 

věci v kapsách

potom budeš stát a dívat se do zrcadla a myslet na to

že teď poprvé se na tebe dívá někdo jiný

někdo o kom si nemůžeš říct že jsi to ty sám

uklidňovat se tím že svět za zrcadlem neexistuje

protože se přece díváš pořád na sebe ale teď když se 

na tebe dívají stejné oči z cizí tváře myslíš na to

že když odejdeš tvůj odraz zůstává živý a čeká

v každém zrcadle ke kterému jsi přišel v každém je jeden

ty všude na světě a stárne s tebou

za sebou vidíš další zrcadlo svůj oholený zátylek

svou růžovou kůži a také sebe sama dívajícího se na sebe

sama v odrazu sebe sama

na toho cizího člověka kterým ses stal

hranice se blíží z vnitřní kapsy bundy vytáhneš nový pas

a nový lístek vyjdeš ven a projdeš vagonem mineš své místo jako

by nikdy nebylo tvoje a nikdo si tě nevšimne

projdeš další vagon a posadíš se proudění vzduchu v chodbičce 

pach bonbonů hučení klimatizace tichý hovor světlo vnikající ostře zleva

a výhled na ostatní sedačky a cestující v nich a krajina za oknem

a celní policie procházející se psy chodbičkou okolo tebe

prošla ale neviděla tě jako bys byl někdo jiný

vzpomeneš si na odraz v zrcadle a zavřeš oči

dochází ti že už jsi zapomněl svou původní podobu stejně jako

děti zapomenou po narození vlhkost dělohy

vidíš modrý bazén u vás v zahradě schůdky po kterých se sestupuje

a které směrem ke dnu tmavnou a zelenobílou trávu kterou se k ní přichází

bosýma nohama a z bazénu na ni cáká voda a otírá se o ni mokrá kůže

tvá tvář je nyní jako tvář člověka na dně bazénu

proti tobě sedí žena a dívá se na tebe jako by 

tě nikdy neviděla
na severu Islandu je konec světa a na tom

konci světa je botanická zahrada

a můj sen o vyprávění snů po probuzení

tam nahoře mezi borovicemi

je hlavní město všech ptáků

střílí se tam z děla a květiny 

vystrkují své sliznice směrem k oceánu


v zahradách se kouří 

indigová září nad špinavým sklem 

silnice za oknem mizí a na 

horizontu proudí velké modré ryby


přes bílé zápěstí ti problikává 

proužek žlutého světla

– úplně jsme zapomněla, že někam jedeme

že jednou budeme muset vystoupit

myslela jsem, že jen pojedem


že to tak bude napořád 

jsme ve tvém domě v nejvyšším patře

odkud vidíme prosklené pavilony knihovny

pod námi osm set otevírajících se oken

říkáš žes jednou ukazovala přes sklo prsa

ale nikdo na ulici se nezastavil tak sis řekla

že okna tak vysoko jsou neprůhledná

když ve spodních patrech začne hořet zjistíme to

až ve chvíli kdy bude teplá podlaha 

a k naší společné posteli bude stoupat

pára z tavícího se linolea

chtěl bych pro tebe napsat labyrint 

s fontánou a bazénem s kyticí pohřbenou pod zemí

plný zrcadel a ocasů bílých koček

se žlutou trávou a roztrženým náhrdelníkem

to co zahaluje tvoje oči jako bílá mlha

tě dostává mimo sebe jako bys 

už k sobě neměla patřit

budíme se během noci vždy spolu

a spánek i probuzení odhalují to nejlepší:

jakousi dávnou vzpomínku z nového světa

první tísně první polohy první otlačení

snažíme se k sobě všechno vzniká

jakoby ale doopravdy

ze stropu se odtrhává noční obraz krytého bazénu

termiti požírají střechu obloha se otevírá

a my hledíme ven a vidíme ptákyodjel jsem na ostrov kde jsou 

rozpálené zdi a ptáci tam do noci křičí

stupínky schodů za oknem 

jsou přemožené mechem zahrady

nekonečné noci nepřemožitelné nesmrtelnosti

odraz v okně je jako šmouha

nikdy nepodobná nikomu a ničemu


jak dlouho je možné jen tak 

chodit okolo pobřeží?


stačí jen objevit místo

nemísto

stačí jen vytečkovat cestu

vyšrafovat obydlí

zabydlet se a zůstat

stačí jen ráno napustit 

do těla studenou 

vodu a večer teplou


v zorném poli

jako by napravo ode mě

proletěl pták

ale když jsem otočil hlavu

v místnosti nikdo nebyl

jen slunce se prodíralo

rozvířeným prachem

a v uších jsem ještě

slyšel křídlana bílých zvlněných peřinách rozdrolený croissant

skřípající zvuky koček

za oknem pobřeží

kolem nic a žádné něco 

na chvíli zastaví budík 

a oknem vlétne motýl

vždyť je noc a něco tady pořád tiká

kočky běhají pod postelí

a stará hůl nahoře bije do parket

když jsem se dlouze zadíval z okna

všiml jsme si že přes celou tu tmu

která byla mezi námi

na mě někdo svítil baterkou

z toho okna támhle

úplně naprotipluješ v noci

všechno okolo je jako letadlo

jen jsme na zemi

co hůř na kolejnicích

takže drkotání a klapání je ještě mechaničtější

pouze tlak v uších zůstává


na prázdné bílé louce z posekaných stromů

stojí dřevěný posed plný ptáků

vítr zazní a červené květy se rozlejí po cestě

schody v hotelích zaskřípaly

za rohem se mihla sukně, mihly jakési kroky


když vejdeš do vedlejšího kupé

je to jako by se v něm odehrál

něčí sen nebo došlo ke zločinu

těžké zelené závěsy jsou roztažené

na sedačce se z klece ozývá pták

ze stolku visí punčocha z kufru nahoře visí boa

otevřeným oknem proudí vzduch

a trocha sněhu trocha listí


do kupé vstoupí muž 

a ty mu říkáš – že je to tak

že jsi to celé viděl!

a potom si všimneš 

že si v dlaních 

hraje se sirkami

které občas 

jakoby zazáří