Kateřina Rudčenková: Sen o zmatení smyslů

středa 8. února 2023


 

Kateřina Rudčenková

Sen o zmatení smyslů


Zatímco jsem šílenýma očima

bloudila po nádraží

ve své neznámé zemi

a nevěděla kam jít,

ty, cizinec, jsi mě vzal pevně za ruku

a vedl mě podél trati mou zemí.


Vím, že jsme ještě opilí,

ale vůbec nechápu,

co je na mém snu k smíchu.

Říkám, že v tom byla veliká úleva,

v tom, jak jsi mě vedl,

a ty se směješ,

abys pak s krutou lehkostí

změnil námět hovoru

o tom, co přítomného nás čeká v zemi,

která nepatří žádnému z nás.
(Cit. z: Rudčenková, Kateřina. Popel a slast. 2004.
Edice současné české poezie. Klokočí + Knihovna Jana Drdy, 2004)