Michaela Horynová: Nad koncem cesty visí Měsíc

neděle 1. ledna 2023

Michaela Horynová (* 1989) je básnířka a editorka. V roce 2015 jí vyšla sbírka V zahradách. Básně publikovala například v Hostu, Artiklu, Revue Souvislosti či Psím víně. Žije v Hradci Králové.
Aničce


I.


do žlutého dna strouhy

propadla ses

nebo jsi natáhla ruce do tenkých větví mladých bílých topolů

ve větru cinkají listy

lesknou se zuby

cesta vedla k zaniklému rybníku a zánik byl nevyhnutelný

nebo stoupala do kopce a v soustředěné kontemplaci vystoupala až k vidoucímu Měsíci
II.


Modré oči obkroužené tmavým lemem.

- takové oči mají děti nové doby, které změní svět.

Věštba se snesla na mou dceru ve zvonici kostela sv. Antonína.


Kolik lidí asi na člověka myslí, aniž by to věděl.


V tu samou chvíli pomalu oddychovala vědma v pozici lotosu uprostřed jeskyně své hlavy.

Zářila.

Jako nikdy předtím a už nikdy potom.


Ten večer už zvon další hodinu neohlásil.


V zahradách


Je těžký opar nad Brnem

mlha a síra a děsná vůně ozónu

nasycená běloba oblohy

mlíčí vyplavené

z oken domů


Je těžká vzpomínka na původ

odpoutaná myšlenka

nebo pravdivost hmoty

průšleh

ze zahrad věčnosti


V zahradách mlčení

voda tříští se o vodu


Trnitá


Tramvaj za sebou nechává dvě prázdné lajny

v útrobách Dornychu to vře a syčí

pára ničeho a všehosti vystupuje z ulice

umělý vývod města


Zuřící potomci svých vyhnilých a usazených rodičů

překračují hranici magického světa poznání

mezi věděním a lhostejností je jen nádech

prasknutí a řez


Rituální malby na sklech

záznamy halucinací vyškrábané nehtem do krve

šílenství v rozpitých obrysech

a vlahý vzduch těžkne na těle


80 minut zpoždění


Postavy připoutané ke krajině

brány uprostřed pole

jsme choulostiví na doteky

jsme choulostiví na sebe

sníh se mění v jezera

uhnívají kořeny

zahrady jsou ztracené

mezi lesy mezi tratěmi

uvnitř mlhy

a ruce po zemi


Mezi okny autobusu


Dvojexpozice v okně autobusu

rychle letící mraky

a ubíhající smrčiny

pak přes celou oblohu

blikající větrník

někde mezi Svitavami a Litomyšlí

A taky myslím na tebe

na tvoje mlčenlivé oči

krev

i klid ranního moře


Vivant


Plné nic v hlavě

v hlavě rozváté větrem

nic vzdouvané do mraků

duny sytého písku

větrem probouzený sen

tělo přechází v zem a

zase v tělo

a zem

do stromů vlajících

po směru vlhkého dechu

le miracle vivant


Jestli vůbec


Něco se musí zlomit

něco se musí zlomit a nezpřetrhat

odřené kůry platanů si tisknout k čelům

a nebýt

lidským kmenem

Tíhneme ke zmaru

noříme prsty a celé ruce do zamořené půdy

ale nezpřetrhat

jako když o koleno lámeš čerstvé větve do ohně

a lýko se drží představy stromu

až do nebe

až do nebe můžeme růst

jenže kořeny nás nepustí

málo živené idejemi

a na všech čtyřech olizujeme prach cest

Ještě jsme nepochopili

že jeden musí srazit druhého k zemi

a nohou mu odvrátit zrak od světla

přidusit

přišlápnout mu patou čelist

aby mohl letět

a strmým pádem si zase vyrazit dech

budeme se střídat

skoro nikdy ruku v ruce

a těžko ti můžu říct kdy tohle skončí

a jestli vůbec


Příjem materiálu


Skladištní oblasti

režné zdivo továren

v kanálu pod nohama potok nezurčí

šedé skvrny ve tváři města obdivujeme provinile

a chceme víc

převahy betonu drátů potrubí

stavidel a plynovodů

Pláně žluče a komíny

gotické věže a komíny

zdolej tu výšku a budeš se třást

zimou větrem strachem ještě z Rudého moře

a co bude s tělem tak nehybným

neuvidíš svítit slova

„příjem materiálu"

příjem neživé hmoty ještě s identitou

ale na to teď nemysli

až rakev klesne zajede zmizí z očí

až za oknem na znamení spadne list

teprve pak se to v tobě vzpříčí a zatne


Cítit podzim


Městem křižují motory,

ale v dálkách rozkládá se ticho,

obzory plní se klidem.

Klidem, co vznítí se někde hluboko.

Vznítí se a bude hořet.

Nejdřív trpělivě,

poté žádostivě,

nakonec k nevydržení.


Konformisté


Zvykneme si.

Jednotlivec se musí podřídit,

aby v zájmu vyššího dobra

konal zlo.

Zvykneme si.

Dobrovolní konformisté

bez úzkosti z nutnosti volby.

Ale

co když stačí jen krok

a uvidíš tak náročnou krásu.


Liebesnacht


První lidé zpívali jako ptáci

ráj tónů s absolutním porozuměním

vcítění se

Rádiové vlny modře jiskřily

vpichovaly se do vzduchu v pokoji

Noc Tristana a Isoldy


Pomoří


Dvě samoty

dvoje stopy v písku

duši válečníka leptá mořská pěna

krvavá vlna a pustá pláž

Co ještě může udělat člověk člověku?


A potom přišlo jaro


A potom přišlo jaro.

Davidova hvězda se snesla z oblohy mezi mé oči

a zářila každý den dlouho do noci.

A tím jasnozřivým okem jsem viděla věci tak, jak jsou.

A vše bylo krásné.

Silné kmeny platanů,

úsměv Boromejky nebo školské sestry de Notre Dame,

lidé našeho druhu, co mluví o dětech,

hudbě,

stromech,

drogách

a lásce.

Přišlo jaro a bylo přesně takové,

jaké jsme si ho zasloužili.


Zářící uroboros


„Myslel jsem, že vidím jezero,

ale to se jen odráží život.“‎


Život v lesklé kůži užovky

život v beatech dunících do kořenů

stromů

a v tichu korun zelených a zlatých


Když se v podrostu připlíží kočka a vztyčí se

a její oči nejsou oči šelmy

ale hada

a svými packami obejme celý svět

nad jezerem probleskne smrt


Je to tanec v kruhu

začátek s koncem se proplétá

v rozkošnických polohách

roste a uvadá

ibišek a květy mu padají těsně před rozpukem

tělo přechází v tělo

bílá láme černou

hranice smotaná do nekončící smyčky


Zákon všeho je

zářící uroboros


Dvaatřicet


Zatímco západní civilizace zase někam spěje, matky celého světa osahávají svá měkká břicha, své kvetoucí vulvy,

své limity.

Jedna

Pět

Tři

Dva

Patnáct

Dvaatřicet

Drozd kvíčala v podrostu


Smrt existuje


Vítr se upíná k listům s dorůstajícím Měsícem viselcem – na přímce spolu s každou jednou hlavou roste oblačný neklid.

Svobodu pohybu plně chápou jen matky a vězni.

V talířích se odráží tma očí. Ve lžících tůně, v kaších mokřady.

Smrt existuje. Tahle tvář už více není tváří.

Smrt existuje.

Zarážející.


Tyto myšlenky jsou ve stínu


Duchové se nechávají vidět jen v odrazech svíčky, když jsou spatřeni, mizí.

Ten dům na konci ulice je ve stínu.

Tyto myšlenky jsou ve stínu.

Hlava v nemilosti.


Tma


V poli sežehnutých slunečnic

prašné odpoledne

vlak projíždí jakoby nic

hořící kůže na patách

díváme se jakoby nic


Těla rozházená po písku

malí oslepení jestřábi

nedopluli ke slunci

mámivému světlu lepších zítřků


A kde je to slunce?

Vždyť topíme se ve tmě


Nad koncem cesty visí Měsíc


Stavební stroje

spící zvířata v příměstské krajině

Vezeš mě z Valdštejnské lodžie

a v oknech se odráží chlad

a do oken naráží mouchy

a v oknech se zrcadlí les

Nad koncem cesty visí Měsíc

rozpitý v oleji

Nad koncem cesty visí otazník