Bronislava Volková: Nic není krásnějšího než nic

neděle 23. října 2022

Bronislava Volková je česko-americká básnířka, sémiotička (též pod jménem Volek), překladatelka, esejistka, kolážistka a členka českého a amerického PEN klubu, emeritní profesorka Indiana University, Bloomington, autorka asi třiceti knih, mnoha článků, próz a esejů. Narodila se v Děčíně, vyrostla a vystudovala v Praze. Do exilu odešla v roce 1974 a strávila více než čtyřicet let v USA. Obdržela řadu literárních a kulturních cen. Její práce byly přeloženy do třinácti jazyků. V současnosti žije v Praze. Více na www.bronislavavolkova.com.


Foto: Majiha 


Bytí se posouvá

jako by se rozpomnělo

Od okamžiku k okamžiku

protahuje se do jinosti

jak vlásek vedle vlásku

hladí své lehké kosti

hostí nás vědomím

fantómy smyslovosti -

podivuhodný kouzelník i rváč -

laská nás stříbřitými prsty

svých každodenních her

do nevidoma.

Je na nás...


Jak rozbřesk rána otvírá se zevnitř

jak pták si zpívá v bezvědomí

jak jáma hojí svoji tůni

To je jsoucnost bytí

nevyslovitelna.


Ty a já

jsme plaché znění do nebe

znění do čtyř

stran světa do šesti

poschodí vzhůru

do éteru bez zdí

do vzdálených sfér

písní staletých stromů...

Jsme cesta domů 

do niter lodí

do srdce oceánu

do hlasu ticha 

do ucha hřmění

do dětských lásek

země v měsíčním opojení

laskavým teplem jara.


Jsme bílé pokoje

ztišené steskem z nepoznání

Jsme nové domy.

Zíráme dodaleka a víc

těšíme se na svůj zjev, zjevení, vůli

neznámou, nedoznanou.

Jsme pokoj vůní v podzimním větruvání,

jsme ticho odložených stěn.

Jsme neznámo složených rukou.

Kojíme někdy ztěžka svůj život unavený žízní

z nedosažitelna.

Vázneme znovu a znovu a více

v neúplnu a ledabyle opouštíme

svůj stan.

Paprsky roztříštěných dnů

se sesouvají do dokonalých třásní nevidoma

a my plníme svůj osud zřetězení sil.


Saháme po světlu

někdy němě a tupě,

ale stále znovu.

Stále znovu kolébáme pás naděje.

Protahujeme stonky do výše,

odrážíme se od opevnění

ke skoku do nových vidin,

do bezmezných dálek

znovuzrození.

Bůh

poctivě a čistě

vládne nad stromy i květy 

ve svých rajských zahradách.


Žijeme jako ve snu

probouzejíce se jen na povel budíku povinností

cestujíce sem a tam

vyrábějíce to a ono...

Náš spánek je přerušován starostmi

o naše další úkoly,

věčnými otázkami peněz

a touhami zdušenými letargií.

V podvečer přemýšlíme

o věcech, které jsme neudělali

o tvářích, které jsme neviděli

o slovech, která jsme nevyslovili...


Čas –

ten hloupý práskač bičem na naší cestě ke světlu

ten krutý patron opuštěných srdcí

ten půvabný utěšitel živých a ztracených

ta oslepující pokrývka věčnosti.


To bolestné místo zapomínání

ten dychtivý strážce bezesných nocí

ten motýl radostných zpráv a rozednění

ta skulinka nápravy dávno minulých křivd.


Ano, jsou jiné kruhy.

Jsou tance míru.

Je lehkost odevzdání 

všemu.

Je krásná prázdnota,

jež může být jen v samotě

nenaplněné rozptýlením úkolů,

nenaplněné řečmi,

nenaplněné plány na zdokonalení,

nenaplněné, otevřené, bez touhy,

jen tak...


Perfectum mobile?


Ach, má hlava je prázdná a ani jiná být nechce!

„Prázdná hlava“ je pejorativní výraz, ale já to vidím jinak.

Potom, co se stále plnila, je ji teď třeba vyprázdnit.

Vyčistit. Vymést. Nic není krásnějšího než nic.

Už nic. Už jen nic. Nic, co se neopotřebovává.

Nic, co se neztrácí. Nic, co se nezcizuje. Nic, co se nežádá.


Jak krásné je mít nic! Mít nic je totéž jako nemít nic.

Není možné v něm chybit, ani o něj přijít.

Není možné je získat, ani vydělat, ani dosáhnout.

Není ani menší ani větší, ani horší, ani lepší.

Je zcela dokonalé, úplné a nádherné to nic.


Už nepočítám hodiny, kde tě nepotkávám

a nelámu rukama nad snem, co už není.

Kameny rozmarných mozaik těžknou

na hrobech neviditelných.

Ticho.


Žijeme beze zbraní,

bezbranní, bez hraní,

žijeme bez mezí

a bez rozhraní.


Někteří milují slovanské země

a svoje děti,

někteří zametají smetí

a diví se tomu všemu ruchu v duchu.


Někteří touží – jiní mají

někteří se souží – jiní žijí v ráji.

Někteří věří – jiní zrají.

Bůh rozsvěcuje těm a zhasíná jiným.


Obrázky se mění,

obracejí.

Obnošené boty

odcházejí

neznámo kam.


Každodenně sbíráme síly k novému dni

plnému úsilí a pilné práce -

bez velkých nadějí se prodíráme bytím.

Večer

odpočíváme únikem do jiných světů,

v nichž bychom ve skutečnosti sami žít nechtěli.


Jitro rozptyluje svoje průhledné prsty

v mé samotě.

Srdce zlehka otevírá své okvětní lístky

životodárnému dešti.

Ráno je čisté a otevřené

v modlitbě za nový den.


Tajemství soumraku – zdaleka

chystá se postrkovat mě do jiné říše,

do noci

extáze.


Němý svědek

Puntíčkovi


Ticho.

Můj svědek bez hlasu odešel

bez upozornění, bez naříkání.

Najednou ztratil sílu a odezněl

bez vysvětlení se oddal proudu nezbytného dění.

Nějakou dobu ještě mě bude denně provázet

tak jako by tu byl

a potom stále méně, 

až bude těžké byť myšlenkou

dotknout se, dosáhnout na něj

a bude ticho

bez svědka, chladné jak závěj.


A tady stojím v rozestlaném tichu

a naslouchám ruchu srdce,

jež vyprázdnilo svou komoru.

Tápu poslepu v rozlehlosti světa,

zatímco tělo se modlí ke kamenům.

Hodina léta hluše odbila

a zaslinila schody ke kostelům.