Sylvie Richterová: Půdorys chrámu

neděle 21. srpna 2022

Spisovatelka Sylvie Richterová se narodila 20. 8. 1945 v Brně. Studovala v rodném městě, Praze a Římě. V Itálii začala pobývat od roku 1971. Působila zde jako vědecká pracovnice a profesorka bohemistiky. V současné době pobývá střídavě v Praze a italském městě Trevignano Romano, které je známé jako místo zjevení Panny Marie. Byla oceněna například Nadací Českého literárního fondu a Cenou Toma Stopparda. Kromě poezie se věnuje také próze, esejistice a překladatelství.


Uvedené básně se souhlasem autorky vybrala Krista Kašpar ze sbírky Neviditelné jistoty, která poprvé vyšla jako samizdat v Edici Petlice roku 1988, tiskem pak roku 1994 v Artforu – Jazzová sekce a také v souboru tří knih básní s názvem Tajné ohně v roce 2020. Dalšími dvěma knihami z celku jsou Čas věčnost a Důkazy duše.

Básně citujeme přímo z knihy Tajné ohně.


(Foto: Web Měsíce autorského čtení)Léta učení


Od té doby co se posunoval z místa na místo 

jen přemety

býval navečer méně unavený

čile skládal na lůžko své zpřelámané kosti

občas to shledával i zábavným

Zanedlouho se naučil vyskakovat z postele 

po hlavě

a zakrátko nato už zahajoval den 

vystřelováním očí

skrze zeď pokoje do ranního ruchu

Prsty rozčlenil na kůstky

a vsouval je do kapes osobám které 

mu podávaly ruce

Když se mu poštěstilo najít řeč

navlékal svůj krk na nit hovoru

kolena si pak zvykl opírat o práh domu

případně dům o ramena dřív než vkročil 

i potom co odešel

Obnaženým svalem vejčitého tvaru

zavěšeným na aortě

změřil jednoho dne hloubku strnulosti

o soudržnost nehnutého vědomí

a udiveně si řekl ústy pro tu příležitost 

chvatně scelenými:

Ani kdybych se rozkrájel…

Ta slova se ho dotkla tak těsně

že si i oči ze solných dolů přivolal

a ruce kterými se už pak dlouho nedržel za hlavu

vypáčil z kamenolomů

Jakmile dorazily i nohy vracející se oklikou

vklouzl do svých obnošených šatů

a už ho nikdo nespatřil

jinak než s úsměvem na rtech


Léta zralosti


Rozhlédl se tentokrát odvážně 

a že zrovna byla tma

pozdravil všechny nemám námitek řekl 

rezignovat na spásu

doufám však že mi neodmítnete 

až se rozední oplatit pozdrav


Jenomže za svítání už byl zase na vandru

olamoval letorosty smrčků a hryzal je

v naději že brzo dospěje k moři

(mají přece trochu slanou chuť)


Přestože nikomu neslíbil že moře přinese 

měl slin slané

a ve vzedmutých vlnách bylo sotva vidět 

jeho hlavu

Řeči vln rozuměl dobře nebál se jí však 

méně

Teprve když šel nahý ulicemi potkal také 

druhou půli strachu

a ačkoliv bylo v jeho moci vystoupit 

z břehů jen tolik

kolik může moře

přisedl ke stolu a tupým nožem 

prostřeného příboru

vyřezal hbitý trojstěžník

Činžáky zvedly kotvy


Poznání


Jezero bylo průhledné jen ode dna k hladině

sestupoval zvolna a vždycky jen natolik

nakolik chtěl prohlédnout navzdory svým očím

(tlaku na prsou si všímal o něco méně než toho

že se voda ohřívala ve styku s jeho tělem)

Nejprve opustil hladinu plavců pak minul

pásmo utopenců

a ještě něž dospěl ke dnu prodral se lesem vraků

Aby se mohl podívat vzhůru objel kámen

stejně velký jako byl on sám

neboť vyplout na povrch bylo stále ještě jednodušší

než udržet se v hlubině kde byl příliš lehoučký


Jezero bylo průhledné jen ode dna k hladině

a ti kteří sestoupili s ním drželi se téhož kamene

zarývajíce prsty hluboko pod něj do země


Když se jejich ruce setkaly balvan povolil

a vylétl vzhůru na jezero

jak stéblo

jehož se chytá tonoucí


Půdorys chrámu


Chodím s hlavou svěšenou

a nenacházeje slov zvedám kámen

S kamenem v hlavě

chodím s hlavou vzpřímenou

a nenacházeje slov zvedám kolena vysoko

Chodím jako čáp

a nenacházeje slov zůstávám stát na jedné noze

Stojím jako sloup

a nenacházeje slov

věším hlavu


Proměny


Když konečně byla sama

usedla do peří vlaštovkám

a krmila je z prázdných dlaní

Kdosi ji spatřil

a v tu chvíli

vytryskla jí z dlaní krev

Utírala ji spěšně

do červené sukýnky

sukýnka se proměnila

v hnědou sukni

přešitou z matčiných šatů

Matčiným hlasem

rozpačitě zopakovala

matčina slova

vlaštovky létají při zemi

bude pršet

Vešla do domu

matčiným krokem

A od té chvíle ji nikdo nespatřil


Nataše


Prosila jsem o dar

spatřit marnost

věcí marných

Dostalo se mi toho daru

jako vichřice

Prohlédnutí

Málem jsem přitom přišla

o život svůj

marný

Přece ale

jsem se zachránila


na stéble trávy

urvaném smrští

vhozeném do řeky

vypraném v peřejích

vehnaném do moře

vrženém na písek

zahřátém na slunci

na prášek rozpadlém

a větrem zase

nahoru zvedaném

Když ze mne zbylo

docela nic

zachránila jsem se přece


Z Mariiných vzpomínek


Nebojím se

i když je šílenství na krok

a špína číhá za každým rohem

Spořádaná města s bordely

– co je lidštější

co je víc nelidské –

děvčata podél periferních stanic

opalují se nebo hřejí u ohňů rozdělaných 

z hořlavých odpadků

Sama si ještě moc dobře pamatuju

jak jsem dělala kurvu

v bordelu pro vojáky

Měla jsem tenkrát dobré srdce

a pak nás všechny postříleli

na útěku do zad

a znenadání revolvery s přesnou muškou 

mířili

důstojníci kteří měli jiný bordel

a jméno odvozené od slova důstojnost

jiný důstojnější bordel

někde jinde


Rovnost rovnost rovnost

Ačkoliv stačilo se vzpřímit


Žena jménem Marie


Znám v sobě touhu rozplynout se pro tebe

být pro tebe zemí úrodnou

být pro tebe polem zlatých klasů řekou 

která nikdy nevysychá

nikam neuhýbá a stále novým proudem objímá

Být pro tebe jasem být pro tebe tmou

ve které spatříš svoji pravou tvář

jako druhé pro světlo neviditelné slunce

Znám tvoji touhu

hlubší než pochopení

i než tvoje vlastní paměť

Ale vím že tato naše společná touha nám nepatří

je to touha duše

která nám patří neznámá


Možnosti prozření


Třicet let jsem hledala

v tatínkovi maminku

v mamince tatínka

pak jsem šla ještě chvíli směrem k lesu

a teď pojednou

a po strastech které

vidím odevšad všude a tam kde se bojím

není nic jiného než tma


průchodná

přechodná


Kde žiješ


Vytrhnout z kořenů 

ale tvé kořeny nejsou na Zemi

Vyhostit

ale tvůj domov není na Zemi

Rozprášit do všech světových stran

ale nekonečno ti nikdo vzít nemůže

Poslat do vyhnanství

ale vyhnanství je tvůj úděl

a ty jsi na to zapomněl


Jiřímu Kolářovi


Slova básníků kteří nepochopili

že k nebi se člověk musí zvedat

celým svým tělem a prašivostí

jsou sprostě

nadnesená


Kdyby byl Stvořitel háklivý

zničil by podlost

s ní všechny lidi

byl by ničitel


Vzdávám hold Vám

který víte že střed země je vždycky tam

kde člověk stojí v pravdě

a že když neuhne vzniká na jeho místě

pevný bod vesmíru


Zaříkání bázně


Strach mrtvých ze smrti

Úzkost nenarozených

z narození


Okamžik věčnosti

brána užší ještě

než rodidla matky

Věčnost okamžiku


Času věčnost

obracení z víry na víru

stále stejného

neproměnného zoufalství

věčnost nečasu


Projít dveřmi jimiž jsi

Být dveřmi jimiž projdeš

věčnost není v času

ani v nečasu


Báseň smrti narození

Báseň narození smrt


Báseň za bázeň

(Ale slova nevedou

slova tvoří kruhy)

Zaříkání básně